Logo
Adres:Przedsiębiorstwo Ogrodnicze
"OWIPLANT" Sp. z o.o.
ul. Poznańska 15
62 - 005 Owińska
KRS:0000072574
NIP:782-00-08-286
Obwieszczenie 1


Plan podziału

spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Ogrodnicze „Owiplant” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Owińskach
przez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na nowozawiązaną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą
Przedsiębiorstwo Ogrodnicze "Owiplant" OW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(podział przed wydzielenie na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych).
uzgodniony w Owińskach w dniu 31 lipca 2020 roku
[czytaj dalej]
Obwieszczenie 2


Plan przekształcenia

spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Ogrodnicze „Owiplant” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Owińskach
uzgodniony w Owińskach w dniu 31 sierpnia 2020 roku
[czytaj dalej]